De Jonge Akademie On Wheels

Dit project is in juli 2012 afgelopen, u kunt dus niet meer meedingen naar een busbezoek. Een bus van De Jonge Akademie op school beloofde een unieke ervaring. Teams van leerlingen namen het tegen elkaar op in workshops, een estafette, experimenten en wierpen een blik in de wereld van wetenschap. Rondom het thema eten daagden de wetenschappers leerlingen in de onderbouw van vmbo, havo en vwo uit om na te denken, vragen te stellen, te onderzoeken, samen te werken, te experimenteren en uit te leggen.

Bus op het schoolplein

Een dag 'De Jonge Akademie on Wheels' startte 's ochtends rond half negen op het schoolplein. Nadat presentator Victoria Koblenko de leerlingen had opgehaald uit hun lokaal, werd daar de dag geopend.

Vervolgens reed de schoolbus van De Jonge Akademie het plein op en kwamen 25 wetenschappers de bus uit. Acht van hen waren promovendi, die als captain ieder een leerlingenteam onder hun hoede namen.

De teams konden de hele dag in workshopronden en plenaire gedeelten punten verdienen en tegen elkaar strijden om de hoogste score. De dag bestond uit vier verschillende workshops, plenaire quizzen en andere actieve onderdelen.

Om drie uur 's middags gingen de leerlingen, vol van indrukken en verhalen, naar huis.

Lees meer over een busbezoek

Wie zijn die wetenschappers?